Navigation Menu+

Fikkert Agra Vastgoed

Posted on feb 6, 2013 by in Drenthe |


Een belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening is het terzijde staan van agrariërs met deskundig advies. Als ondernemer krijgt u steeds meer te maken met vrijwillige vervreemding, dan wel onteigening van gronden en/of opstallen, geschillen in (erf)pachtsituaties, huur of verhuur van bedrijfsgebouwen, ruilverkavelingen, maar ook onderhandelingen bij het aan- en/of verkopen van productierechten en toeslagrechten.

Adres:

Fikkert Agra Vastgoed
Hoogeveenseweg 15a
9435 TC Bruntinge
Tel: 0593 – 55 22 54
www.fikkertagra.nl